nasze produkty

TYTOŃ

jesteśmy niezależni

wielonarodowy
know how (wiesza specjalistyczna)

Jesteśmy niezależną firma która wyspecjalizowała się w uprawie tytoniu, przetwarzaniu (Cut-Rag, Tytoń Cięty) oraz młóceniu.Jesteśmy specjalistami w doradztwie z zakresu branży tytoniowej oraz posiadamy miedzynarodowy „know how”.

Przez lata, dzięki ciągłym inwestycjom w modernizację, od nasion tytoniu poprzez tytoń cięty, badania, innowacje i zaawansowaną technologię, zbudowaliśmy bazę dzisiejszego biznesu.

Ciężka praca pozwoliła nam stać się firmą skonsolidowaną na obecnym rynku tytoniowym. Nasze inwestycje w zrównoważone rolnictwo, zaawansowane technologie i zasoby ludzkie pozwalają nam optymalizować i najlepiej zarządzać łańcuchem dostaw w celu uzyskania przewagi nad konkurencją.

O nienagannej jakości naszych produktów świadczy nasze doświadczenie i znajomość rynków referencyjnych. Jako niezależna firma gwarantujemy każdemu klientowi wysokie standardy satysfakcji, solidność oraz zaufanie.

Dzieki temu, ze jesteśmy firmą niezależną, mamy bezpośrednią kontrolę produkcji surowców, co pozwala nam poprzez badania z zakresu biotechnologii na stosowanie ekologicznych produktów do ochrony roślin, aby uzyskać produkty o bardzo niskiej zawartości pozostałości chemicznych.

szeroki zakres

RODZAJ TYTONIU

Całość naszych produktów poddawana jest obróbce
przy użyciu wysokich i zaawansowanych technologii.
Nasi klienci mogą wybierać spośród szerokiej gamy:

FLUE CURED

VIRGINIA

SUN CURED

ORIENTAL
SEMIORIENTAL

LIGHT AIR CURED

BURLEY

DARK AIR CURED

IBG

FIRE CURED

KENTUCKY
LATAKIA

zasoby, dostawy i sprzedaż

JAK TO JEST ZROBIONE

Od wysokiej poprzez średnią i standardoweą jakość nasze produkty są pakowane w kartony C48. Zakres wilgotnośći produktu jest od 16 do 22%.

Dostarczany przez nas surowiec tytoniowy jest pakowany, fermentowany i mechanicznie odżyłowany.Na życzenie klienta możemy dostarczać limitowane ilości tytoniu organicznego jak rownież przetworzyć tytoń na Blended STRIPS (mieszanka STRIPS) oraz Cut-Rag (tytoń Cięty)Posiadamy wszystkie odmiany tytoniu, gatunki i mieszanki, które magazynujemy, dostarczamy i sprzedajemy w następujący sposób:

Nasz tytoń pozyskujemy od hodowców i rolników z którymi jesteśmy związani stałymi kontraktami. Na życzenie klienta tytoń może być przetworzony na różne mieszanki.

W handlu globalnym nasza firma kupuje STRIPS według zapotrzebowania klientów.

W naszej ofercie posiadamy: „Leaf in tangled”, „Straight Laid”,”Butted Form”,”Machine stripped Lamina”, „Tipped and threshed Lamina”, „Hand stripped Lamina”

Z

Na życzenie klienta możemy dostarczyć PRE-BLENDEDSTRIPS oraz BLENDED STRIPS które są gotowe do pocięcia na CUT-RAG (Liście Tytoniu). W naszej ofercie posiadamy również gotowy wypełniacz do cygar.

N

Firma nasza oferuje CUT-RAG do użytku przemysłowego, posiada wszystkie niezbędne specyfikacje. Nasi wyspecjalizowani pracownicy są w stanie przygotować mieszankę według naszej receptury lub według wymagań klienta.

Nasze podprodukty są klasyfikowane na:

Scraps < 1/4, 1/8, 1/16, 1/32.

Łodygi: długie, krótkie, mieszane

Fibers

Pozyskujemy / produkujemy / magazynujemy / sprzedajemy następujące produkty:
Raw Tobacco w liściach lub STRIPS, PRE-BLENDED, STRIPS, BLENDED STRIPS,CUT-RAG (CIĘTY TYTOŃ) według specyfikacji, Recon, HTL, Tobacco sheet, Homogenized Leaf, Expanded Stems, Expanded Cut-Rag.

Spośród wyrobów tytoniowych

Możemy wyprodukować:

Pipe Tobacco (Tytoń Fajkowy)

Chewing Tobacco (Tytoń Do Żucia)

Wet and Dry Snuff

Snus

E-Liquids

Szisza i Melasa

Zainteresowane strony zapraszamy do odwiedzenia nas w naszej siedzibie i showroom w Rzymie oraz w naszych zakładach przetwórczych.

telefon